Back to Top
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 0
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 1
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 2
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 3

About ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9

**** Writing Thai Alphabet ฝึกหัดเขียนภาษาไทย ****
เป็นโปรแกรมการศึกษา ภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีให้ฝึกหัดเขียน 4 แบบคือ
1. เขียนอักษรไทยจาก ก ถึง ฮ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร
2. เขียนตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
3. เขียนตัวเลขอารบิก จาก 1 ถึง 9 พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
4. ฝึกเขียนเอง โดยไม่มีตัวอักษร หรือตัวเลข แสดงให้เห็น แต่มีเส้นสำหรับเขียนได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง
หน้าจอในการเขียนง่ายมาก เพียงสัมผัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถเลือกกดปุ่ม ดินสอ จะแสดงขนาดให้เลือกถึง 3 ขนาดด้วยกัน
และยังสามารถเปลี่ยนสี ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการเขียนได้ตามต้องการ
ถ้าต้องการเขียนซ้ำตัวอักษรเดิม ก็ให้ทำการกดปุ่ม ยางลบแล้วทำการเขียนใหม่ได้เลย
การหัดเขียนทุกวัน เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

Similar Apps

ฝึกอ่านภาษาไทย: สระ อา(-า) อ.2

ฝึกอ่านภาษาไทย: สระ อา(-า) อ.2

0.0

***** ฝึกอ่านภาษาไทย: สระ อา(-า) อ.2 *****ช่วยวัยเด็ก เป็นช่วงพัฒนาการสำคัญ เป็นวัยที่เด็กเรียนรู้ภาษาได้มาก เด็กจะสนใจฟังเสียงและพยามยามเข้าใจความหมายและพยายามพูดถ้าได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง จะทำให้เด็กมีพัฒนาที่ดี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาออกแบบ โปรแกรม...

เรียนรู้สี การผสมสี สำหรับเด็ก

เรียนรู้สี การผสมสี สำหรับเด็ก

0.0

ช่วยวัยเด็ก เป็นช่วงพัฒนาการสำคัญหลายด้านซึ่งเป็นพื้นฐานต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคต ถ้าได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง จะทำให้เด็กมีพัฒนาที่ดี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาออกแบบ โปรแกรม การเรียนรู้เรื่องสีจากสิ่งต่างๆรอบตัว มาสนับสนุนและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กรู้จักการแบ่งพวกหรือคัดแยกวัตถุตามกระบวนการ การจำแนกนี้เกิดจากเด็กสามารถเปรียบเทียบและบอกข้อแตกต่างของคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆได้ เพื่อให้การเรียนรู้มีความสนุกมากขึ้น จึงเพิ่มแบบฝึกหัดในรูปของเกม...

เรียนรู้:อุปกรณ์การเรียน อ.1-3

เรียนรู้:อุปกรณ์การเรียน อ.1-3

0.0

แอปการศึกษา ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา เรียนรู้ชื่อ อุปกรณ์การเรียน และอาชีพ งานในฝัน พร้อมแบบฝึกหัด ที่ช่วยพัฒนาความคิดในการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ แยกสิ่งของต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยแบ่งการเรียนรู้...

ฝึกเขียน ภาษาลาว ตัวเลขลาว 1-9

ฝึกเขียน ภาษาลาว ตัวเลขลาว 1-9

0.0

**** ฝึกเขียน ภาษาลาว ****เป็นโปรแกรมการศึกษา ภาษาลาว สำหรับเด็กเล็ก ที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้อง โดยจะมีให้หัดเขียน 4 แบบคือ1. เขียนอักษรลาวจาก ກ....

บัตรคำศัพท์ สัตว์ ผลไม้ รูปทรง

บัตรคำศัพท์ สัตว์ ผลไม้ รูปทรง

0.0

***** บัตรคำศัพท์ สัมผัส สำหรับเด็ก *****เป็นโปรแกรมการศึกษา ที่ช่วยพัฒนาการของ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนถึงประถมศึกษา เป็นช่วงที่เด็กเริ่มต้นเรียนรู้และมีการพัฒนาการของสมองสูง การให้เด็กได้ดูบัตรภาพ สัมผัส ประโยชน์ที่เด็กได้รับ1....

เกมฝึก บวก ลบ เลขคณิต อ.1- ป.1

เกมฝึก บวก ลบ เลขคณิต อ.1- ป.1

0.0

***** เลขคณิต บวก ลบ นับเลข 1-20 สำหรับเด็ก (Math kids) *****เด็กก่อนวัยเรียน หรืออนุบาล เป็นช่วงพัฒนาการสำคัญหลายด้านซึ่งเป็นพื้นฐานต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคต...

Frequently Asked Questions(FAQ)

โปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยนี้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายใด?

โปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยนี้เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ต้องการฝึกเขียนไทยให้ถูกต้องและเร็วขึ้น

โปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเขียนอะไรบ้าง?

โปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเขียนอักษรไทยจาก ก ถึง ฮ, ตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙, ตัวเลขอารบิก จาก 1 ถึง 9, และฝึกเขียนเองโดยไม่มีตัวอักษรหรือตัวเลขแสดงให้เห็น โดยมีเส้นสำหรับเขียนได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง

อุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยคืออะไร?

อุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมฝึกเขียนภาษาไทยคือหน้าจอสัมผัสและการลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น

สามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวอักษรหรือตัวเลขในโปรแกรมได้ไหม?

ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการเขียนได้ตามต้องการ

หากต้องการเขียนซ้ำตัวอักษรหรือตัวเลขเดิมจะทำอย่างไร?

หากต้องการเขียนซ้ำตัวอักษรหรือตัวเลขเดิมให้ใช้ปุ่มยางลบแล้วทำการเขียนใหม่ได้เลย

การใช้โปรแกรมฝึกเขียนเป็นประจำทุกวันจะมีประโยชน์อย่างไร?

การใช้โปรแกรมฝึกเขียนเป็นประจำทุกวันจะกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็กและทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
author
้้้้้้้้้้้้้
Heather Payne
author
มันดีมากเลยอ่ะ
Nanthawat Thaothaisong
author
ัก
พิมพ์ชนก อักษรสม
author
ดีมาก
chatri bunphayom
author
Great free app, learning Thai as an adult, this is nice and basic for writing.
Najika Sama
author
excellent
Rancho Bhardwaj