Back to Top
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 0
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 1
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 2
ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9 Screenshot 3

About ฝึกเขียน ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ตัวเลข 1-9

**** Writing Thai Alphabet ฝึกหัดเขียนภาษาไทย ****
เป็นโปรแกรมการศึกษา ภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีให้ฝึกหัดเขียน 4 แบบคือ
1. เขียนอักษรไทยจาก ก ถึง ฮ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร
2. เขียนตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
3. เขียนตัวเลขอารบิก จาก 1 ถึง 9 พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
4. ฝึกเขียนเอง โดยไม่มีตัวอักษร หรือตัวเลข แสดงให้เห็น แต่มีเส้นสำหรับเขียนได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง
หน้าจอในการเขียนง่ายมาก เพียงสัมผัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถเลือกกดปุ่ม ดินสอ จะแสดงขนาดให้เลือกถึง 3 ขนาดด้วยกัน
และยังสามารถเปลี่ยนสี ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการเขียนได้ตามต้องการ
ถ้าต้องการเขียนซ้ำตัวอักษรเดิม ก็ให้ทำการกดปุ่ม ยางลบแล้วทำการเขียนใหม่ได้เลย
การหัดเขียนทุกวัน เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

author
้้้้้้้้้้้้้
Heather Payne
author
มันดีมากเลยอ่ะ
Nanthawat Thaothaisong
author
excellent
Rancho Bhardwaj