Back to Top
Přenosová soustava 3D Screenshot 0
Přenosová soustava 3D Screenshot 1
Přenosová soustava 3D Screenshot 2
Přenosová soustava 3D Screenshot 3

About Přenosová soustava 3D

Aplikace „Přenosová soustava 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů energetických zařízení představí zajímavé informace, principy a zákonitosti přenosu elektrické energie od velkých systémových energetických zdrojů až po rozvodny a transformovny, kde se energie předává odběratelům a distribučním společnostem. Nahlédnete do problematiky dispečerského řízení přenosové soustavy a využívání podpůrných služeb, nebo se dozvíte, jakými ochrannými prvky je zajišťována bezpečnost a spolehlivost celé soustavy.

S prvky přenosové soustavy se v krajině setkáváte prakticky denně a většinou si ani neuvědomujete, že například právě vodiče přenosových vedení ve vaší blízkosti zásobují elektřinou celou oblast nebo město, ve kterém žijete. V této aplikaci se dozvíte vše podstatné o vedeních a napěťových úrovních přenosové soustavy, k čemu slouží velké výkonové transformátory v rozvodnách, jak se říká některým typům stožárů a řadu dalších zajímavých informací.

Seznamování s přenosovou soustavou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které mají určitý vztah k přenosu elektřiny. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného přenosového zařízení nabízí též množství ilustračních fotografií.

Při procházení jednotlivých objektů přenosové soustavy se dozvíte nejen to, z čeho se soustava skládá, ale i jak se řídí a bezpečně provozuje. Pozornost je samozřejmě věnována i zařízením elektrických rozvoden – nejtypičtějším představitelům elektroenergetické sítě hned po dlouhých liniích nadzemních vedení. U relevantních objektů je také představena činnost společnosti ČEPS – výhradního provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy České republiky.

Specifickými z hlediska provozování přenosové soustavy jsou transformátory s posuvem fáze, určené k řízení výkonových toků mezi jednotlivými částmi sítě. Proč jsou tak důležité a kde pracují, se také dozvíte při procházení obsahu aplikace.

Řízení přenosové soustavy rozhodně není jednoduchá činnost. Při vyrovnávání výroby s aktuální spotřebou je nutné brát v úvahu disponibilní výkony jednotlivých zdrojů, jejich rychlosti náběhu, regulační možnosti, ale i nepredikovatelnost výroby z obnovitelných zdrojů a možné technologické výpadky a poruchy. Pokud si chcete tuto činnost vyzkoušet a vžít se na chvíli do role dispečera přenosové soustavy, je pro vás v aplikaci připravena zajímavá hra, která řízení reálné soustavy simuluje. Uvidíte, že udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou vyžaduje od dispečera především znalosti, soustředění a schopnost rychlého rozhodování.

Similar Apps - visible in preview.

Blood Alcohol Calculator

Blood Alcohol Calculator

3.9

Interactive BAC calculator. See when you can drive again. Features: * Cool...

Renewable Energy Sources

Renewable Energy Sources

0.0

This electronic publication presents an introduction to all aspects of electric energy...

Matfyz 70

Matfyz 70

0.0

Doplněk tištěného kalendáře, kterým si MFF UK připomíná 70 let od svého...

Rychlost

Rychlost

0.0

Nepřiměřená rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Ve 360° videích...

VR chodec

VR chodec

0.0

Kdo je chodec a jak se chovat bezpečně na chodníku i na...

Decentralizovaná energetika 3D

Decentralizovaná energetika 3D

0.0

Aplikace „Decentralizovaná energetika 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů různých energetických zařízení...

author
Mantp Aujjs
erwin agustian
author
Powerlines are IN 3D IN BRAZIL LOL ❤❤❤❤❤💯💯💯💯💯💯💯
Train Maine Powerline Central Productions
author
Very best app. But the language problem.If this app is in English language also available.
Amjad Ali