Back to Top
Basic-Français Tiếng Việt Screenshot 0
Basic-Français Tiếng Việt Screenshot 1
Basic-Français Tiếng Việt Screenshot 2
Basic-Français Tiếng Việt Screenshot 3

About Basic-Français Tiếng Việt

Học những điều cơ bản của tiếng Pháp, với hướng dẫn được phát âm bằng tiếng mẹ đẻ của bạn? Vâng, điều đó hiện có thể thực hiện được với Basic-Français.

Basic-Français được phát triển để dạy những điều cơ bản của tiếng Pháp với sự hợp tác của Thành phố Paris và vùng “Ile de France”, với một số đồng tài trợ của Châu Âu.

Basic-Français là một Ứng dụng hướng dẫn bạn những bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Pháp. Ludo và Vic được tạo ra để đại diện cho tất cả các dân tộc trên Thế giới này và thúc đẩy bình đẳng giới. Họ cho phép bạn khám phá tiếng Pháp thông qua các cuộc đối thoại (bằng tiếng Pháp) bao gồm nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng của mình

Basic-Français phá vỡ bức tường ngôn từ bằng cách đưa ra các hướng dẫn bằng miệng cho các bài tập, bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn học những điều cơ bản của tiếng Pháp một cách độc lập với trình độ đi học của bạn. Basic-Français thậm chí có thể được phát triển cho tiếng mẹ đẻ không có bảng chữ cái.

Vì các hướng dẫn được đưa ra bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu, điều này làm giảm đáng kể mức độ căng thẳng của bạn. Nó làm cho việc học nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động, bao gồm nhận dạng giọng nói, để nâng cao trình độ chuyên môn của bạn, giúp ghi nhớ và làm cho việc học trở nên thú vị hơn!

Basic-Français bao gồm cấp độ đầu tiên (A1) của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn phương tiện để tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Pháp của bạn.

Basic-Français không sử dụng hết gói dữ liệu của bạn. Tất cả các hoạt động hoàn toàn hoạt động mà không cần kết nối internet. Đây là một đặc điểm rất quan trọng và hiếm gặp trong Ứng dụng ngày nay

Similar Apps

Basic-Français Hindi

Basic-Français Hindi

0.0

अपनी मातृभाषा में उच्चारित निर्देशों के साथ फ्रेंच की मूल बातें सीखें?...

Basic-Français

Basic-Français

0.0

Learn the basics of French, with instructions pronounced in your mother tongue...

Basic-Français Français

Basic-Français Français

0.0

"Apprendre les bases du français avec des consignes énoncées dans votre langue...

Basic-Français Indian English

Basic-Français Indian English

0.0

Learn the basics of French, with instructions pronounced in your mother tongue...

Basic Français 日本語

Basic Français 日本語

0.0

フランス語の基本を、あなたの母国語で発音しながら学びたい?そうです、Basic-Françaisがそれを可能にしたのです。Basic-Françaisは、フランス語学習の最初のステップをガイドするアプリです。ルドとヴィックは、この世界のすべての人々を代表し、男女平等を促進するために作られました。彼らは、日常生活の多くの側面をカバーする対話(フランス語)を通じて、あなたにフランス語を発見させます。また、ボキャブラリーを増やすのに役立つ絵もたくさんあります。Basic-Françaisは、エクササイズの指示をあなたの母国語で口頭で伝えることで、言葉の壁をなくすことができます。これによって、学校教育のレベルに関係なく、フランス語の基本を学ぶことができます。Basic-Françaisは、アルファベットを持たない言語のために開発することも可能です。自分が理解できる言葉で説明されるので、ストレスがかなり軽減されます。より早く、より簡単に学習することができます。また、音声認識などのアクティビティも充実しており、発音を強化したり、暗記を助けたり、より楽しく学習することができます ! Basic-Françaisは、ヨーロッパ言語共通参照枠の第1レベル(A1)をカバーしています。これにより、フランス語の学習を急速に進展させる手段を得ることができます。Basic-Françaisはデータプランを使い切らない。インターネットに接続しなくても、すべてのアクティビティは完全に動作します。これは、最近のアプリでは珍しく、とても重要な特徴です。...

Basic-Français Vlaams

Basic-Français Vlaams

0.0

De basis van het Frans leren, met instructies uitgesproken in je moedertaal?...