Back to Top
Loyalty HUB Screenshot 0
Loyalty HUB Screenshot 1
Loyalty HUB Screenshot 2
Loyalty HUB Screenshot 3

About Loyalty HUB

Loyalty HUB là ứng dụng quản lý đơn hàng, lịch đặt, nhiệm vụ cho nhân viên thời vụ hoặc cộng tác viên, mọi thao tác đơn giản bằng cách cài đặt lên smartphone và sử dụng.

Ngoài ra, người sử dụng ứng dụng có thể nhận được thông báo ưu đãi và chúc mừng sinh nhật một cách nhanh chóng và tiện lợi.