Back to Top
Bhagavad Gita in Telugu Audio Screenshot 0
Bhagavad Gita in Telugu Audio Screenshot 1
Bhagavad Gita in Telugu Audio Screenshot 2
Bhagavad Gita in Telugu Audio Screenshot 3
Free website generator for mobile apps; privacy policy, app-ads.txt support and more... AppPage.net

About Bhagavad Gita in Telugu Audio

Bhagavad Gita in Telugu Audio : తెలుగు ఆడియోలో భగవద్గీత

🌺 Some features of Bhagavad Gita in Telugu Audio Android app. 🌺

⭐️ Less Than 5 MB !!
⭐️ Shrimad Bhagwad Gita Full Audio In Telugu.
⭐️ Chapter Wise Audio.
⭐️ No Advertisements.
⭐️ High-Quality Audio.
⭐️ This app is in easy Telugu Language.
⭐️ Simple app.
⭐️ Professionally designed, user-friendly interface.
⭐️ Easy To Use.
⭐️ Easy To Play.
⭐️ No in-App Purchases. Complete Free App.
⭐️ Good For Everyday Listening.
⭐️ No Unwanted Ads.

🌺 Listen to all the 18 chapters -మొత్తం 18 అధ్యాయాలు వినండి

1. అర్జునవిషద్యోగ ~ అధ్యాయం ఒకటి
2. సాంఖ్య యోగ ~ అధ్యాయం రెండు
3. కర్మయోగ ~ మూడవ అధ్యాయం
4. జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగం ~ అధ్యాయం నాల్గవది
5. కర్మ సన్యాస యోగ ~ అధ్యాయం ఐదవ
6. స్వీయ నిగ్రహం ~ అధ్యాయం 6
7. జ్ఞాన విజ్ఞానయోగం - ఏడవ అధ్యాయం
8. అక్షరబ్రహ్మ యోగం - ఎనిమిదవ అధ్యాయం
9. రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగం - తొమ్మిదవ అధ్యాయం
10. విభూతియోగం - 10వ అధ్యాయం
11. విశ్వరూపదర్శన యోగం- పదకొండవ అధ్యాయం
12. భక్తి యోగం - పన్నెండవ అధ్యాయం
13. క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞానవిభాగయోగ- పదమూడవ అధ్యాయం
14. గుణత్రయవిభాగయోగ- పద్నాలుగో అధ్యాయం
15. పురుషోత్తమ యోగం- పదిహేనవ అధ్యాయం
16. దైవాసురసంపద్విభాగయోగ- పదహారవ అధ్యాయం
17. శ్రద్ధాత్రయ్ విభాగ యోగం - పదిహేడవ అధ్యాయం
18. మోక్ష సంన్యాస యోగం - పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంమహాభారత యుద్ధం ప్రారంభానికి ముందు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చేసిన ఉపదేశం శ్రీమద్ భగవద్గీతగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇది మహాభారతంలోని భీష్మ పర్వంలో భాగం.
గీతలో 18 అధ్యాయాలు మరియు 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.

గీత ప్రస్థానత్రయిలో పేర్కొనబడింది, ఇందులో ఉపనిషత్తులు మరియు బ్రహ్మసూత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుచేత భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం, ఉపనిషత్తులు మరియు ధర్మసూత్రాలకు ఉన్న స్థానం గీతకు సమానంగా ఉంటుంది.
ఉపనిషత్తులు ఆవు (ఆవు) మరియు గీతను దాని పాలుగా సూచిస్తాయి. అంటే గీత మొత్తం ఉపనిషత్తుల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అంగీకరిస్తుంది.

ఉపనిషత్తుల బోధనలు అనేకం గీతలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, ప్రపంచ స్వభావానికి సంబంధించి అశ్వత్థ విద్య, శాశ్వతమైన, పుట్టని బ్రహ్మం గురించి అవ్యయపురుష విద్య, పర ప్రకృతి లేదా జీవానికి సంబంధించిన అక్షరపురుష విద్య, అపర ప్రకృతి లేదా భౌతిక ప్రపంచం గురించిన క్షరపురుష విద్య.
ఈ విధంగా వేదాల యొక్క బ్రహ్మతత్వం మరియు ఉపనిషత్తుల ఆధ్యాత్మికత, రెండూ నిర్దిష్ట కంటెంట్‌ను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి గీతలో ఉన్నాయి. పుష్పిక మాటల్లో బ్రహ్మవిద్య అంటారు.

మహాభారత యుద్ధ సమయంలో, అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరించినప్పుడు, శ్రీ కృష్ణుడు అతనికి బోధించి, కర్మ మరియు ధర్మం గురించిన నిజమైన జ్ఞానం గురించి అతనికి తెలియజేస్తాడు.
శ్రీ కృష్ణుని ఈ బోధనలు "భగవద్గీత" అనే పుస్తకంలో సంకలనం చేయబడ్డాయి.

మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులలో శ్రీమద్ భగవద్గీత తన ప్రాముఖ్యతను కొనసాగిస్తోంది మరియు ఈ కారణంగా సాంకేతిక అభివృద్ధి దాని లభ్యతను పెంచింది,
మరింత అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు. దూరదర్శన్‌లో ప్రసారమైన మహాభారతం సీరియల్‌లో భగవద్గీత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
శ్రీ కృష్ణ (సీరియల్) సీరియల్‌లో భగవద్గీత పూర్తిగా పరిశోధించబడింది మరియు అనేక ఎపిసోడ్‌ల సిరీస్‌గా చూపబడింది.
అర్జునుడి ప్రశ్నల ద్వారా గీతకు సంబంధించిన సామాన్యుల సందేహాలకు సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం దీని ప్రత్యేకతలలో ఒకటి.


The Shrimad Bhagavad Gita ( Sanskrit: श्रीमद्भगवद्गीता, lit.' The Song by God';), often referred to as the Gita (IAST: gītā), is a 700-verse Hindu scripture that is part of the epic Mahabharata (chapters 23–40 of book 6 of the Mahabharata called the Bhishma Parva),
dated to the second half of the first millennium BCE and is typical of the Hindu synthesis.
It is considered to be one of the holy scriptures for Hinduism.

The Gita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer Lord Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
At the start of the Dharma Yuddha (righteous war) between Pandavas and Kauravas, Arjuna is filled with moral dilemma and despair about the violence and death the war will cause in the battle against his own kind.
He wonders if he should renounce and seeks Krishna's counsel, whose answers and discourse constitute the Bhagavad Gita.
Lord Krishna counsels Arjuna to "fulfill his Kshatriya (warrior) duty to uphold the Dharma" through "selfless action".

Similar Apps

तुलसीरचित श्रीरामचरितमानस अर्थ

तुलसीरचित श्रीरामचरितमानस अर्थ

4.6

पढ़े तुलसीरचित श्रीरामचरितमानस हिंदी में :गोस्वामी तुलसीदासजी कृत महाकाव्य श्रीरामचरितमानस हिन्दी में...

Bhagavad Gita in Telugu Audio

Bhagavad Gita in Telugu Audio

0.0

Bhagavad Gita in Telugu Audio : తెలుగు ఆడియోలో భగవద్గీత🌺 Some features...

Mohini Vashikaran वशीकरण मंत्र

Mohini Vashikaran वशीकरण मंत्र

0.0

मनुष्य ने जब से सामाजिक जीवन जीना शुरू किया है तब से...

श्री राम स्तुती Shri Ram Stuti

श्री राम स्तुती Shri Ram Stuti

0.0

Listen Shri Ram Stuti in Hindi 🌺 Some features of श्री...

Shani Chalisa शनि चालीसा Hindi

Shani Chalisa शनि चालीसा Hindi

0.0

शनि चालीसा (शनि चालीसा) भगवान शनि देव की स्तुति में सबसे लोकप्रिय...

Bhagavad Gita in Hindi Audio

Bhagavad Gita in Hindi Audio

0.0

🌺 Some features of Bhagavad Gita in Hindi Audio Android app. 🌺⭐️...