Back to Top
WikiKraków Screenshot 0
WikiKraków Screenshot 1

About WikiKraków

WikiKraków – odkoduj historię Miasta! Aplikacja przybliży historię Krakowa oraz wydarzenia związane z konkretnymi miejscami czy obiektami. Na WikiKraków można znaleźć informacje dotyczące muzeów, zabytków, życia muzycznego, festiwalowego, kabaretowego i teatralnego Krakowa.