Back to Top
Mała Wiosna Screenshot 0
Mała Wiosna Screenshot 1
Mała Wiosna Screenshot 2
Mała Wiosna Screenshot 3

About Mała Wiosna

Mała Wiosna to scenariusze warsztatów przybliżających muzykę współczesną. Konspekty opisują cele i zastosowane działania, listę zapotrzebowania sprzętowego oraz słowniczek. Ponadto każdy scenariusz zilustrowany jest materiałem filmowym prezentującym praktyczne wykonanie opisanych ćwiczeń i działań.