Back to Top
วัดพื้นที่ วัดที่ดิน วัดความยาว GLandMeasure Screenshot 0
วัดพื้นที่ วัดที่ดิน วัดความยาว GLandMeasure Screenshot 1
วัดพื้นที่ วัดที่ดิน วัดความยาว GLandMeasure Screenshot 2
วัดพื้นที่ วัดที่ดิน วัดความยาว GLandMeasure Screenshot 3

About วัดพื้นที่ วัดที่ดิน วัดความยาว GLandMeasure

GLandMeasure เป็นแอฟที่ไว้สำหรับใช้ในวัดพื้นที่ และความยาว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งสามารถใช้วัดที่ดิน วัดที่ไร่ วัดที่นา วัดที่บ้าน วัดระยะทาง วัดความยาวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการปักหมุดลงบนแผนที่ หรือใช้วิธีการเดินจริง โดยแอพจะทำการคำนวณพื้นที่ และความยาวให้อัตโนมัติ อีกทั้งยังเลือกหน่วยการวัดได้หลายรูปแบบ เช่น ตารางเมตร ตารางวา ไร่ งาน และยังสามามารถแชร์ภาพพื้นที่ได้ง่าย ๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน

แอฟโหลดฟรี ๆครับ
แอพวัดที่ดิน วัดระยะทางหรือความยาว หาพิกัดไร่นา พร้อมทั้งคำนวณราคาได้
การวัดมี 2 โหมดให้เลือกครับ จะเดินวัดจริง หรือเลือกกดบนหน้าจอมือถือก็ได้ครับ
1) โหมดวัดความยาว หรือระยะทาง
2) โหมดวัดพื้นที่ ที่ดิน (หรือที่ปูนก็ได้นะครับ 55)
หน่วยวัด มีหลายหน่วยให้เลือกครับ
1) โหมดวัดความยาว
- ระบบไทย --> นิ้ว,คืบ,ศอก,วา,เส้น,โยชน์
- ระบบอังกฤษ --> นิ้ว,ฟุต,หลา,ไมล์
- ระบบเมตริก --> มิลลิเมตร,เซนติเมตร,เมตร,กิโลเมตร
2) โหมดวัดพื้นที่
- ระบบไทย --> ไร่-งาน-ตารางวา,ตารางวา,งาน,ไร่
- ระบบอังกฤษ --> ตารางนิ้ว,ตารางฟุต,ตารางหลา,เอเคอร์,ตารางไมล์
- ระบบเมตริก --> ตารางเมตร,เฮกเตอร์
สามารถบันทึกข้อมูลการวัดเก็บไว้บนมือถือ และสามารถแชร์ลง Facebook หรือ Line และอื่น ๆได้ง่ายๆครับ

Similar Apps - visible in preview.

Land Area Calculator

Land Area Calculator

4.0

Land area measurement used for measuring area and distance on map

GPS Fields Area Measure

GPS Fields Area Measure

4.5

Measure area, distance and perimeter with the greatest tool

Area Calculator For Land

Area Calculator For Land

3.9

Measure map focus on distance, perimeter, acreage, area between places of areas

AndMeasure (Area & Distance)

AndMeasure (Area & Distance)

4.3

AndMeasure - Measure everything on a map

Map Pad GPS Land Surveys & Measurements

Map Pad GPS Land Surveys & Measurements

3.2

Measure distance and area using map or GPS - share your results the easy way…

Maps Ruler

Maps Ruler

4.5

Find shortest way and save energy . Distance and area calculator.

author
ใช้ดีมากครับ
Paweena Kaewmano
author
Cop Suraphit Pannoi.
สุรพิชญ์ ปันน้อย
author
ดี แปลงหน่วยให้พร้อม
Watcharin Sirirotjanakul