Back to Top
چارخونه Screenshot 0
چارخونه Screenshot 1
چارخونه Screenshot 2
چارخونه Screenshot 3

About چارخونه

🎮 بازی ذهن برتر چالشی برای محک زدن حافظه شما
🎮 بازی چالش رنگ‌ها در این بازی با تشخیص و جدا سازی رنگ متفاوت بینایی خود را محک بزنید
🎮 بازی تست تایپ چالشی برای سنجش سرعت تایپ شما با گوشی تلفن همراهتان
🎮 بازی حقیقت یا شجاعت یک بازی تفننی برای به چالش کشیدن دوستان خود

🔰 همراه با قابلیت اشتراک گذاری رکوردهای خود
🔰 سرگرم کننده و تفننی

🔔 این اپلیکیشن ربطی به مارکت چارخونه ایرانسل ندارد قبل از دانلود دقت کنید.
🔔 در برنامه از تبلیغات استفاده شده است که حجم بسیار اندکی از نت شما برای بارگذاری تبلیغات مصرف خواهد شد. و ممکن هست برای شما مزاحمتی داشته باشد.
🔔 هیچ دسترسی خطرناکی برای کارکرد برنامه مورد نیاز نیست.

author
باحاله
Morsal Mohammadi
author
خوبه
Shiva Mohamdi
author
هه
Fatima N