Back to Top
آزمون آیین نامه موتورسیکلت Screenshot 0
آزمون آیین نامه موتورسیکلت Screenshot 1
آزمون آیین نامه موتورسیکلت Screenshot 2
آزمون آیین نامه موتورسیکلت Screenshot 3

About آزمون آیین نامه موتورسیکلت

▪️ مجموع ۹ آزمون سوالات تخصصی آیین نامه موتور سیکلت شامل ۲۷۰ سوال
▪️ شبیه سازی شرایط آزمون مطابق با شرایط استاندارد
▪️ همراه با آزمون مخصوص حق تقدم
▪ کاملاً رایگان

▪️ دسته بندی تابلوها و رنگ‌ ها
- آموزش تابلوهای اخباری
- آموزش علائم انتظامی
- آموزش تابلوهای اخطاری
- آموزش تابلوهای راهنمایی
- تابلوهای مکمل
- مفهوم رنگ ها و شکل‌ ها

▪️ تاریخچه شرکت در آزمون‌ ها

▪️ آموزش‌های تئوری
- انواع موتورسیکلت
- زنجیر چرخ
- چراغ‌ها
- آینه‌ها
- تایرها

▪️ انواع گواهینامه
- مدارک و شرایط دریافت گواهینامه
- گواهینامه موتور سیکلت، پایه ۱، پایه ۲، پایه ۳

▪️ بیمه موتورسیکلت و شرایط آن
- تصادفات و مواجهه با تصادف

▪️ آموزش کمک‌ های اولیه

🔔 توجه : در برنامه از تبلیغات استفاده شده است که حجم بسیار اندکی از نت شما برای بارگذاری تبلیغات مصرف خواهد شد. و ممکن هست برای شما مزاحمتی داشته باشد.

author
عالیه ممنون
Ali Reza
author
عالیه
ALI TORAB