Back to Top
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹ Screenshot 0
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹ Screenshot 1
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹ Screenshot 2
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹ Screenshot 3

About آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۹

▪️ مجموع ۳۰ آزمون آیین نامه شامل ۲۷۰ سوال
▪️ شبیه سازی شرایط آزمون مطابق با شرایط استاندارد
▪️ همراه با آزمون مخصوص حق تقدم
▪ کاملاً رایگان

▪️ دسته بندی تابلوها و رنگ‌ها
- آموزش تابلوهای اخباری
- آموزش علائم انتظامی
- آموزش تابلوهای اخطاری
- آموزش تابلوهای راهنمایی
- تابلوهای مکمل
- مفهوم رنگها و شکل‌ها

▪️ تاریخچه شرکت در آزمون‌ها

▪️ آموزش‌های تئوری
- استفاده از ترمز و کلاچ
- پارک دوبل و پارک ۳۰ سانت
- تعویض دنده و نحوه سبقت گرفتن
- صکآدرات و ...

▪ آموزش تعمیرات خودرو
- باتری به باتری
- تعویض روغن و فیوز
- لرزش فرمان و روغن ریزی
- چک کردن باتری خودرو
- روشن نشدن خودرو
- واشر سرسیلندر
- کشیدن فرمان و ...

▪️ انواع گواهینامه
- مدارک و شرایط دریافت گواهینامه
- گواهینامه پایه ۱، پایه ۲، پایه ۳

▪️ بیمه و شرایط آن
- تصادفات و مواجهه با تصادف

▪️ آموزش کمک‌ های اولیه🔔 توجه : در برنامه از تبلیغات استفاده شده است که حجم بسیار اندکی از نت شما برای بارگذاری تبلیغات مصرف خواهد شد. و ممکن هست برای شما مزاحمتی داشته باشد.

author
Kheyli khobe👍🏻
Fati Kamyab
author
👌👌👌 خیلی خوب و عالی بود 👌👌👌
H2
author
Very goood