Back to Top
Yol hərəkəti qaydaları Screenshot 0
Yol hərəkəti qaydaları Screenshot 1
Yol hərəkəti qaydaları Screenshot 2
Yol hərəkəti qaydaları Screenshot 3

About Yol hərəkəti qaydaları

Yol hərəkəti qaydaları və Yol nişanları

➤ Tətbiq aşağıdakı kateqoriyalardan ibarətdir.
• Qanunvericilik,
• Yol nişanları,
• Cərimələr,
• Səsli yol hərəkəti qaydaları,
• Maşınlar haqqında məlumat.

➤ Qanunvericilik
Yol hereketi qaydalari haqqında maddələrdən ibarətdir. Yol hərəkəti — xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin tələbatlarını ödəmək prosesində yaranan ictimai münasibətlərin məcmusudur. Yol hərəkəti haqqında Qanun yollarda nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə kompleks tədbirlər həyata keçirilməsi, yol hərəkəti ilə bağlı insanların həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin, xüsusi, bələdiyyə və dövlət əmlakının mühafizəsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və onların ağırlıq dərəcəsinin aşağı salınması üçün tədbirlər görülməsinin hüquqi əsaslarını və bu sahədə dövlətin, habelə yol hərəkəti iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edir. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

➤ Yol nişanları
Yollarda yol hereketinin qaydaları və şəraiti barədə müəyyən məlumat saxlayan və yol hərəkətini nizamlayan əsas vasitələrdən biri yol nişanlarıdır. Yol nisanlari 7 nişan qrupundan ibarətdir:
• Xəbərdarlıq nişanları,
• Üstünlük nişanları,
• Qadağan nişanları,
• Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları,
• Məlumatverici-göstərici nişanlar,
• Servis nişanları,
• Əlavə məlumat nişanları.
Hər bir yol nişanının öz nömrəsi olur ki, onun birinci rəqəmi qrupun nömrəsinə uyğun olur, sonrakı rəqəmlər qrupda ardıcıl nömrəni və müxtəliflik mövcud olduqda onun ardıcıl nömrəsini əks etdirir. Müxtəlif qruplardan toplanan üstünlük nişanlarından başqa, hər qrup yol nişanlarının özünə məxsus rəngi və forması vardır.

➤ Cərimələr (Cerimeler)
Kateqoriya yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalardan ibarətdir.

➤ Səsli yol hərəkəti qaydaları
Yol hereketi qaydalarını səsli dinləyə bilərsiniz.

➤ Maşınlar haqqında məlumat
Bir çox maşın haqqında məlumat oxuya və məlumat verə bilərsiniz.

➤ İrad və təkliflərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Fikirləriniz bizim üçün çox dəyərlidir.
• https://contact-anar999.blogspot.com

• Email: [email protected]

Similar Apps

Dark Web

Dark Web

5.0

Dark Web Browser - Fast and Private Web Browser➤ Dark browser is...

ƏDV geri al

ƏDV geri al

0.0

Fiskal İD - ƏDV geri al haqqında bir çox məlumatlar➤ Tətbiq vasitəsilə...

Engine Exhaust Sound

Engine Exhaust Sound

0.0

Engine Exhaust Sound - The Best Car Exhaust Sound and Horn &...

Trade Chart Patterns

Trade Chart Patterns

0.0

➤ What is a pattern in a chart?Image result for what is...

Internet Speed Test and Check

Internet Speed Test and Check

0.0

➤ Internet Speed Test application measures the speed between your device and...

Dictionary Offline

Dictionary Offline

0.0

Dictionary Offline - Learn new words➤ What is dictionary used?A dictionary is...