Back to Top
AMIS Kế toán HKD Screenshot 0
AMIS Kế toán HKD Screenshot 1
AMIS Kế toán HKD Screenshot 2
AMIS Kế toán HKD Screenshot 3

About AMIS Kế toán HKD

AMIS Kế toán cho Hộ Kinh doanh là giải pháp quản trị tài chính kế toán đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC. 
Cho thao tác nhanh chóng ngay trên di động:

- Thêm nhanh hóa đơn bán hàng, mua hàng và chứng từ thu, chi.

- Phát hành hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.

- Tự động tổng hợp tình hình doanh thu và số thuế phải nộp.

- Tra cứu nhanh chóng công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

- Nắm bắt tức thời số liệu tồn kho.

Similar Apps

MISA MoneyKeeper: Budget Plann

MISA MoneyKeeper: Budget Plann

4.6

It seems like your money surprisingly disappears without your attentionDon’t know how...

AMIS Kế toán HKD

AMIS Kế toán HKD

0.0

AMIS Kế toán cho Hộ Kinh doanh là giải pháp quản trị...

MISA ENT Tài sản

MISA ENT Tài sản

0.0

MISA ENT Tài sản là ứng dụng phục vụ công tác quản...

MISA ENT Tuyển dụng

MISA ENT Tuyển dụng

0.0

MISA ENT Tuyển dụng là ứng dụng phục vụ công tác quản...

MISA ENT

MISA ENT

0.0

MISA ENT là giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp...

MISA QLTS - Quản lý tài sản

MISA QLTS - Quản lý tài sản

0.0

Phần mềm quản lý tài sản dành cho các bộ/ban/ngành, các đơn...