Back to Top
Oxford 3000 Core English Words Screenshot 0
Oxford 3000 Core English Words Screenshot 1
Oxford 3000 Core English Words Screenshot 2
Oxford 3000 Core English Words Screenshot 3

About Oxford 3000 Core English Words

Ứng dụng 3000 từ cần thiết là một từ điển nhỏ đa ngôn ngữ. Với 2.500 đến 3.500 từ, bạn có thể hiểu 90% các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày, các bài báo và tạp chí tiếng Anh cũng như tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. 10% còn lại bạn sẽ có thể học từ ngữ cảnh hoặc đặt câu hỏi về. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải học các từ vựng tiếng Anh phù hợp, vì vậy bạn không lãng phí thời gian cố gắng ghi nhớ một bộ sưu tập khổng lồ với rất ít lợi ích.

Similar Apps - visible in preview.

French Sentence Master

French Sentence Master

4.4

French Sentence Master: Learn to speak French with thousands of most common...

Chinese Sentence Master

Chinese Sentence Master

3.9

Chinese Sentence Master: Learn Chinese with thousands of most common sentences in...

English Sentence Master

English Sentence Master

4.4

English Sentence Master: Learn English with thousands of most common sentences in...

English Sentence Master 2

English Sentence Master 2

0.0

English Sentence Master: Learn English with thousands of most common sentences in...

Japanese Sentence Master

Japanese Sentence Master

3.8

Japanese Sentence Master: Learn to speak Japanese with thousands of most common...

Oxford 3000 Core English Words

Oxford 3000 Core English Words

0.0

Ứng dụng 3000 từ cần thiết là một từ điển nhỏ đa...