Back to Top
Osmanlıca İmla Kılavuzu Screenshot 0
Osmanlıca İmla Kılavuzu Screenshot 1
Osmanlıca İmla Kılavuzu Screenshot 2
Osmanlıca İmla Kılavuzu Screenshot 3

About Osmanlıca İmla Kılavuzu

HAKKINDA
Hayrât Vakfı tarafından Ağustos 2016 yılında neşir hayatına kazandırılan “Osmânlıca İmlâ Kılavuzu”, hayatımızda hızla yer işgâl eden teknolojiden bahisle şimdi de mobil uygulama olarak sizlerle buluştu. Kadîm medeniyetimizin kodlarına seyâhat edebilmenin anahtarı hükmünde olan kelimelerimizi doğru yazıp okuyabilmek adına önemli bu kaynak esere, uygulama vesîlesiyle daha hızlı ulaşma imkânına sâhib olabileceğiz.
Vakfın Osmanlı Türkçesi’nin öğrenilmesi ve yaygınlaşması adına yapmış olduğu çalışmalarla 1 Milyon kişiye ulaşılmış olması, teknolojinin sağladığı imkânlarla bu sayının daha da artmasına ve daha geniş kitlelerin istifâde etmesine zemin hazırlamasına dâir ümîdimizi kuvvetlendirmektedir.
Geniş ve uzun bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve herkes için faydalı olacak bu çalışmanın eser ve teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

- İnternetsiz çalışma imkânı
- Türkçe-Osmânlıca arama yapma
- Aranan kelimenin tamamı yazılmadan/hatalı yazımda da akıllı bulma
- Kelime içinde okunamayan Osmânlıca harfin yerine ? yazarak kolay kelime bulma
- İnternetten sıkça otomatik veri güncelleme
- Satır kaydırma ile kopyalama/bilgi paylaşımı
- Her açılış/aramada yeni kelime ekrana getirme
- Bekleme modunda ekranı tutup aşağı çekildiğinde yeni kelime getirme

İMLÂ KILAVUZU ÖZELLİKLERİ

- 110.000+ kelime
- Türk Dil Kurumu verileri
- Yabancı kelimelerin hangi lisâna âid oldukları
- Osmânlı İmparatorluğu’ndaki Eyâlet ve Sancak isimleri (Kûtü’l-Emâre...)
- Kişi isimleri 10.000+
- Türkiye’deki şehir isimleri
- Türkiye’deki ilçe isimleri
- Ülke isimleri ve yanlarında parantez içinde başkentleri
- Arapça tamlamalar
- Fârsça tamlamalar
- Türkçe kelimelerin masdar ve emir kipi yazımı
- 40 dilden Türkçe’ye geçen kelimelerin Osmânlıca yazımları (imlâsı)
- Türkçede terkîbler
- Ünsüz Yumuşaması hassâsiyeti
- Türkçeye yerleşmiş çok sık kullanılan Arapça/Fârsça tamlamaların kolay yazımları (harcırah vb)
- Eski Türkçe kelimelerin muhâfaza edilmesi
- Türkçe yazımları aynı olan kelimelerin ayırt edilebilmesi için kısa lügat bilgisi
- Yabancı kelimelerin, tamamının transkripsiyonlu yazımı

Similar Apps

Quran

Quran

4.4

We released the old version again.We redesigned the application, you can access...

Osmanlıca Soru Havuzu

Osmanlıca Soru Havuzu

0.0

Osmanlıca sınavlarda kullanılmak üzere hazırladığınız soruları burada toplayabiliriz....

İftar Duaları

İftar Duaları

0.0

Bu uygulamada; Peygamber Efendimizin (asm) yaptığı 7 farklı iftar duası kaynakları ile...

Hac ve Umre Duaları

Hac ve Umre Duaları

0.0

Kâinatın, onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed Aleyhissalâtüvesselâm Efendimiz'in ubûdiyetinin ruhu...

Osmanlıca İmla Kılavuzu

Osmanlıca İmla Kılavuzu

0.0

HAKKINDAHayrât Vakfı tarafından Ağustos 2016 yılında neşir hayatına kazandırılan “Osmânlıca İmlâ Kılavuzu”,...

Hayrat Hafız

Hayrat Hafız

4.0

Tevafuklu Kur'ân-ı Kerim, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hattı, Hayrat NeşriyatKur'ân-ı Azimüşşan'ın basımı için...

author
Çok yararlı bir uygulama. Teşekkürler.
Kemal Yalçın
author
Gayet iyi. Uygulamanın başındaki kaligrafi şeklini nasıl yapabiliriz?
Fab Turtel
author
Kitaplık uygulamasına güncelleme gerekli. okumada sıkıntı çekiyoruz
ibrahim yüzer
author
Son derece kullanışlı. Hazırlayanlara teşekkür ederim.
Abdul Fatih Demirbaş
author
Allah razı olsun
Ahmet Uysal Turhan
author
Yapanlardan ve emeği geçen herkesten Allah ebeden razı olsun. Hayrat Vakfı'nın Kur'an harflerinin öğrenilmesi ve öğretilmesindeki bu gayretlerini tarih takdir ile yazacaktır inşaAllah.
Hamza Berat