Back to Top
Nikaya 24 - MADHURA Screenshot 0
Nikaya 24 - MADHURA Screenshot 1
Nikaya 24 - MADHURA Screenshot 2
Nikaya 24 - MADHURA Screenshot 3

About Nikaya 24 - MADHURA

Bài giảng này thuộc loạt bài giảng giải kinh Nikaya do thượng tọa Thích Chân Quang giảng dạy.

Với ngôn từ hiện đại, dùng các ví dụ rất gần gũi với cuộc sống, lời giảng sâu sắc và chân thực, bài giảng đã thực sự truyền tải được lời dạy của đức Phật cho hàng hậu học, xách tấn được không những giới xuất gia mà hàng tại gia cũng được hưởng nhiều lợi ích, tăng trưởng đạo tâm, đặc biệt, ngọn lửa tinh tấn cũng được giáo thọ gửi gấm và truyền lại cho người nghe qua từng lời kinh, từng ví dụ, từng lời phân tích hợp lý và đầy đủ.
Nghe bài giảng, như thấy được cuộc sống Đức Phật và chúng thánh tăng hiện ra trước mắt.
Nghe bài giảng, mới thấy mọi sự tinh tấn của mình chưa là gợn sóng lăn tăn so với sự chuyên cần như thác cuốn của các bậc thánh tăng.
Nghe bài giảng và nghe lại bài giảng, ngôn từ thể hiện sự lợi ích như trên thật là khập khiểng, chỉ có hành giả, sau khi nghe và thực hành, mới cảm nhận hết sự lợi ích từ loạt bài giảng kinh Nikaya này.

Similar Apps

ĐẠI PHẬT SỬ

ĐẠI PHẬT SỬ

0.0

Đức Phật và chúng Tăng được hoàng thân quốc thích của dòng...

Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo N

Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo N

0.0

Chúng tôi, theo sự gợi ý của sư Ashin SiriDhamma, xây dựng...

Kinh Phật cho người mới bắtđầu

Kinh Phật cho người mới bắtđầu

0.0

Là con trai duy nhất của đức vua Tịnh Phạn và hoàng...

Kinh Phật cho người tại gia

Kinh Phật cho người tại gia

0.0

Kinh Phật cho người tại gia phần lớn được tuyển dịch từ...

Tìm hiểu Kinh Trung Bộ

Tìm hiểu Kinh Trung Bộ

0.0

Trung Bộ kinh I, Đại tạng kinh Việt Nam, ấn hành năm...

Bài giảng: Tứ nhiếp pháp

Bài giảng: Tứ nhiếp pháp

0.0

Bài giảng Tứ Nhiếp pháp này được ghi lại từ lời giảng...