Back to Top
Med Care: The Public (หมอรู้จักคุณ) Screenshot 0
Med Care: The Public (หมอรู้จักคุณ) Screenshot 1
Med Care: The Public (หมอรู้จักคุณ) Screenshot 2
Med Care: The Public (หมอรู้จักคุณ) Screenshot 3

About Med Care: The Public (หมอรู้จักคุณ)

หมอรู้จักคุณ ประชาชน ระบบการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาคประชาชน
เน้นการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง แสดงข้อมูลการแพทย์ พร้อมข่าวสารจากคลินิกหมอครอบครัว มีช่องทางการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วยการส่งตำแหน่งไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหมอครอบครัว และโทรติดต่อเบอร์ 1669 อัตโนมัติ รองรับการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหมอครอบครัว