Back to Top
Räkna med mig! Screenshot 0
Räkna med mig! Screenshot 1
Räkna med mig! Screenshot 2
Räkna med mig! Screenshot 3

About Räkna med mig!

I Räkna med mig-appen samlas allt material för den utbildning som deltagare i projektet Räkna med mig! under tio veckor kommer att genomföra i någon av Jönköpings läns kommuner. Projektet som finanserias av Europeiska Socialfonden (ESF), Regional utveckling och kommunerna i Jönköpings län pågår till och med 2022-05-30. Projektets övergripande mål är att de personer som har genomfört utbildningen genom ökad kunskap och större inflytande över sin egen process har närmat sig arbetsmarknaden, övergått i arbete, studier eller annan egen försörjning och på så sätt erövrat en bättre position i samhället än vad de hade innan sin tid i projektet.