Back to Top
Technik Ekonomista Screenshot 0
Technik Ekonomista Screenshot 1
Technik Ekonomista Screenshot 2
Technik Ekonomista Screenshot 3

About Technik Ekonomista

Jesteś uczniem technikum ekonomicznego? Przygotuj się do egzaminu z naszą aplikacją! Masz do dyspozycji bazę oficjalnych pytań z arkuszy z lat poprzednich. To wszystko dostępne offline!

Dostępne egzaminy:
Kwalifikacja A35
Kwalifikacja A36
Kwalifikacja A65