Back to Top
Gdańskie Centrum Kontaktu Screenshot 0
Gdańskie Centrum Kontaktu Screenshot 1
Gdańskie Centrum Kontaktu Screenshot 2
Gdańskie Centrum Kontaktu Screenshot 3

About Gdańskie Centrum Kontaktu

Aplikacja Gdańskie Centrum Kontaktu to narzędzie do sprawnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Gdańsku i jednostkami miejskimi.

Dzięki aplikacji możesz:
- zgłaszać problemy wymagające interwencji służb, takie jak: awarie, wyrwy w drogach, sugestie zmian organizacji ruchu,
- sprawdzać etap realizacji i sposób rozwiązania sprawy,

Dzięki aplikacji miasto może:
- szybko i skutecznie reagować na informacje o ważnych problemach,
- nadzorować proces obsługi zgłoszeń,
- informować mieszkańców o załatwieniu zgłaszanych spraw.
System nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112.