Back to Top
My Local News Screenshot 0
My Local News Screenshot 1
My Local News Screenshot 2
My Local News Screenshot 3
Free website generator for mobile apps; privacy policy, app-ads.txt support and more... AppPage.net

About My Local News

W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościowych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych elementów.
Właśnie w tym celu powstała aplikacja Local News, która ma na celu umożliwienie administracji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla nich informacjami.
LOCAL NEWS przeznaczone jest dla mieszkańców zainteresowanych sprawami swojego miejsca zamieszkania lub dowolnego obszaru administracyjnego np. posiadana działka nad jeziorem. Dzięki LOCAL NEWS dowiemy się o ważnych wydarzeniach dotyczących danej lokalizacji jak i sprawach dnia codziennego związanego ze społecznością z którą dzielimy sprawy administracyjne. Aplikacja poinformuje nas między innymi o:
wydarzeniach kulturalnych,
gospodarce komunalnej - wywóz śmieci
sprawach podatkowych,
spotkaniach mieszkańców
zagrożeniach i niedogodnościach (wyłączenie prądu, gazu, wody)
utrudnienia komunikacyjne
inne ważne sprawy społeczne.
Informacje umieszczane na stronach www.

Similar Apps

Washington Post Select

Washington Post Select

4.6

Designed for your tablet and smartphone, this app keeps you informed with...

Forbes Magazine

Forbes Magazine

3.5

Truly unique among magazine apps, the Forbes app acts as your gateway...

Washington Post

Washington Post

4.3

The app is free to download and keeps you informed with expert...