Back to Top
EDUKOM eDnevnik Screenshot 0
EDUKOM eDnevnik Screenshot 1
EDUKOM eDnevnik Screenshot 2
EDUKOM eDnevnik Screenshot 3
Free website generator for mobile apps; privacy policy, app-ads.txt support and more... AppPage.net

About EDUKOM eDnevnik

ЕДУКОМ еДневник, мобилна апликација Министарства просвјете и културе Републике Српске, родитељима и ученицима пружа нови доживљај школе.

Апликација има за циљ унапређење и олакшавање комуникације свих учесника у образовном процесу.

Родитељима и ученицима је путем апликације омогућен активан приступ прегледу:
• Предмета и оцјена
• Изостанака и владања
• Календара школских активности
• Распореда часова
• Комуникација са наставним особљем
• Обавјештења
• еНаставе и корисних линкова
• Архивских података

ЕДУКОМ електронски дневник омогућава приступ свим информацијама о школским активностима ученика, кроз безбједну и једноставну комуникацију између ученика, родитеља и наставника.

Similar Apps

data context

data context

0.0

The application contains everything you need to know about: data context

Biografía de Cleopatra

Biografía de Cleopatra

0.0

Discover the life of Cleopatra: an interactive and educational app.

English Albanian Dictionary

English Albanian Dictionary

4.1

English to Albanian and Albanian to English Dictionary

Kevin Haria

Kevin Haria

0.0

Kevin Haria recorded classes and live classes.

Class 12 Geography in Hindi

Class 12 Geography in Hindi

0.0

Class 12 Geography Solution in Hindi Medium Kaksha 12 Bhugol for Session 2023-24

Vision Institute

Vision Institute

0.0

Learning app for students