Back to Top
Vechai công nghệ | Vechai4.0 Screenshot 0
Vechai công nghệ | Vechai4.0 Screenshot 1
Vechai công nghệ | Vechai4.0 Screenshot 2
Vechai công nghệ | Vechai4.0 Screenshot 3

About Vechai công nghệ | Vechai4.0

Ứng dụng bán Vechai bằng công nghệ hoặc tặng Vechai lấy điểm để đổi lấy những sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.
+ Thông qua ứng dụng Vechai người cần bán Vechai sẽ tiếp cận được người cần mua Vechai một cách nhanh nhất. Đặt lịch bán Vechai, giá mua Vechai niêm yết công khai rõ ràng.
+ Ngoài việc bán Vechai, người dùng còn có thể tặng Vechai cho ứng dụng Vechai4.0 để tích điểm. Điểm này sẽ dùng để đổi hoặc mua giảm giá các sản phẩm xanh của ứng dụng Vechai4.0.
+ Ứng dụng Vechai4.0 giúp người dùng sống xanh thông qua các hoạt động thu gom rác, đổi rác lấy cây và tăng tính tương tác với môi trường bằng các cuộc thi tìm hiểu phân loại rác.
+ Người dùng dễ dàng mua các sản phẩm xanh hoặc Refill thông qua Ứng dụng Vechai4.0

Similar Apps - visible in preview.

Vechai4.0 cho người thu gom

Vechai4.0 cho người thu gom

0.0

+ Ứng dụng mua Vechai bằng công nghệ, giúp người mua nhận thông tin người cần bán Vechai qua ứng dụng.