Back to Top
Mitt UiB Screenshot 0
Mitt UiB Screenshot 1
Mitt UiB Screenshot 2
Mitt UiB Screenshot 3

About Mitt UiB

Hald deg oppdatert i studiekvardagen din med Mitt UiB mobilapp!

Universitetet i Bergen har fått utvikla ein heilt ny mobilapp for bruk mot læringsplattforma mitt.uib.no, slik at du enkelt kan:

- Få oversikt over emna dine og agenda for dagen
- Sjå kunngjeringar, filer og kalender for emna og gruppene dine
- Sende og motta meldingar
- Få pushvarsel om emneaktivitetar, oppgåver, meldingar osb.
- Finne fram på campus ved hjelp av Mazemap*

Merk at mobilappen ikkje støttar all funksjonalitet frå Mitt UiB. Noko av det som er utelate er sider, modular og quiz.

Kort om tilgangsrettar:
Kontaktar: naudsynt for pushvarsel. Appen brukar ein eldre versjon av API-et til Google som krev at du har ein Google-konto kopla til Play Services
Lagring: for å lasta opp filer


* Mazemap er ei teneste for å finne fram innandørs i store bygningskompleks. Kartunderlaget for Universitetet i Bergen er ikkje ferdigstilt. Mazemap i Mitt UiB er å rekne som ei beta-teneste som ikkje alltid vil virka slik ho skal. Du kan lesa meir om dette inne i appen.