Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

About Piano Khám Phá: Nhạc Việt

Piano Khám Phá: Nhạc Việt là một ứng dụng tuyệt vời để học đánh đàn Piano. Giờ đây, bạn có thể chơi đàn Dương Cầm (Piano) mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, ứng dụng này còn có cơ sở dữ liệu gồm hơn 650.000 bài hát, do đó bạn có thể dễ dàng chơi một bài hát một cách nhanh chóng (với chế độ tiles hoặc chế độ piano sheet music). Bạn thậm chí còn có thể chơi một bài hát trên điện thoại hoặc kết nối trực tiếp với đàn Piano điện hoặc đàn Organ để luyện tập . Đây là một phương pháp học đàn nhanh chóng và hiệu quả.

Similar Apps - visible in preview.

Piano - Play & Learn Music

Piano - Play & Learn Music

3.8

Piano for every day! Play piano music, learn songs, try keyboard games

Piano fun - Magic Music

Piano fun - Magic Music

4.2

😘Fun musical game for you to play piano like a pro! 🎹

Piano - Music Keyboard & Tiles

Piano - Music Keyboard & Tiles

3.8

Simulator with Magic Keys

Piano Tap: Tiles Melody Magic

Piano Tap: Tiles Melody Magic

4.3

Piano Tap: Tiles Magic - you can perform piano by simply tapping piano tiles

Piano Pop Tiles -Classic Piano

Piano Pop Tiles -Classic Piano

4.6

Play in the magic piano world and enjoy piano songs!

REAL PIANO: Electronic Keyboard

REAL PIANO: Electronic Keyboard

3.8

Learn how to play piano and become the biggest pianist!