Back to Top
DiGiPOS Khan Bank Screenshot 0
DiGiPOS Khan Bank Screenshot 1
DiGiPOS Khan Bank Screenshot 2
DiGiPOS Khan Bank Screenshot 3
Free website generator for mobile apps; privacy policy, app-ads.txt support and more... AppPage.net

About DiGiPOS Khan Bank

2020 оноос эхлүүлэн цахим худалдаа, QR payment болон contactless card-ийн хэрэглэлээ өргөн дэлгэрч харилцагчдын дунд mobile payment-ыг илүүд үзэх хандлага их байна. DIGI пос нь NFC технологид тулгуурлан зайнаас гүйлгээ хийх боломж бүхий Ухаалаг төхөөрөмж-д суурилан ажиллах аппликэйшн юм. Бидэнд үл анзаарагдах зүйлийн нэг бол цаас нь дэлхийн дулаарал, хүлэмжийн хийн ялгаралтад хамгийн ихээр муу нөлөө үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн юм. Дэлхийн дахинд цаасны хэрэглээг багасгах Посыг дэмжсэн программ хангамж хөгжсөнөөр бизнесийн байгууллагууд зардал хэмнэх, ногоон ирээдүйг дэмжих таатай боломж бүрдэж байна.

Similar Apps

BaazPOS

BaazPOS

0.0

БаазПОС нь таны бизнесийн борлуулалт, буцаалт, бараа ба ангилал бүртгэл, тооллого, төлбөрийн...

BAAZ mobile

BAAZ mobile

0.0

Бааз мобайлын зорилго нь гар утсаараа өдөр тутмын мөнгөн гүйлгээгээ бүртгэж, бизнесийн...

PMsupport

PMsupport

0.0

Support аpplication-ыг ашигласнаар та өөрийн...

Pass.mn

Pass.mn

3.6

“PASS” бүтээгдэхүүн түүний үйлчилгээний нөхцөл нь /цаашид “нөхцөл”гэх/ хэрхэн ашиглах болон ашиглахтай...