Back to Top
python программалоо тили Screenshot 0
python программалоо тили Screenshot 1
python программалоо тили Screenshot 2
python программалоо тили Screenshot 3

About python программалоо тили

python программалоо тили
Бул тиркеме 5 бөлүмдөн турат
Теориялык бөлүм
Тестик тапшырмалар
Маселер
Электрондук китнптер
Видео сабактар
Python программалоо тили боюнча кыргыз тилиндеги маалыматтар топтому.