Back to Top
روانشناسی زناشویی Psychology Screenshot 0
روانشناسی زناشویی Psychology Screenshot 1
روانشناسی زناشویی Psychology Screenshot 2
روانشناسی زناشویی Psychology Screenshot 3

About روانشناسی زناشویی Psychology

روانشناسی زناشویی

Farsi Psychology of Marriage

Persian Psychology of Marriage

برای شناخت و بهبود روابط با همسرتان به این برنامه احتیاج دارید !

در این برنامه به بررسی نکات آموزشی مربوط به زندگی زناشویی از جمله :

- نقش اعتقادات مذهبی در روابط همسران

- برقراری صلح با والدین همسرتان

- خودآموز منت‌کشی از همسر

- مردها را خوب بشناسید

- مراقب باشید،دلزدگی زناشویی بیخ گوش شماست!

- مردان جذب چه زنانی می شوند؟

- ریشه شک به همسر را در خودتان پیدا کنید

- این زنان مردان خود را دل سرد می کنند

- با مرد بچه‌ ننه چه کنیم؟

- اگر همسرتان تکراری شده این مطلب را بخوانید

و نکاتی از این قبیل پرداخته شده است

author
یک برنامه عالی است 🌟🌟🌟🌟🌟👍👍
Mina Qasimi
author
خیلی عالیه چون نکات مهم وظریف زیادی دارد که اگر بدانیم وبکار بگیریم زندگی عالی تواَم با آرامش خواهیم داشت
تنهای شهر بدون سنگ صبور
author
تشکر موفق باشی
Hafiz Nooristani