Back to Top
WinScan - סריקת טפסי לוטו טוטו Screenshot 0
WinScan - סריקת טפסי לוטו טוטו Screenshot 1
WinScan - סריקת טפסי לוטו טוטו Screenshot 2
WinScan - סריקת טפסי לוטו טוטו Screenshot 3

About WinScan - סריקת טפסי לוטו טוטו

מתעדכנת אוטומטית בכל תוצאות ההגרלות האחרונות.

האפליקציה בשלבי בטא. נשמח מאד לתגובות והצעות לשיפור במייל:

[email protected]

[email protected]

www.winscan.co.il


*ייתכנו טעויות בסריקת נתוני הטופס. ברור זכייה באמצעות סריקת הטופס אינו וודאי.
תוצאות סריקת הטופס אינן רשמיות ואינן מחייבות את בעלי האפליקציה, הן מתבצעות לנוחות משתמשי אפליקציית WinScan בלבד.
פרסום התוצאות באפליקציה אינו מקנה זכות לקבלת פרס כלשהו או זכות אחרת כלפי בעלי אפליקציית WinScan או מי מטעמם.
האחריות לבדיקת התוצאות המתקבלות אל מול טופס ההגרלה שבידי המשתמש, הנה באחריות המשתמש בלבד, ובעלי האפליקציה WinScan או מי מטעמם, לא ישאו באחריות כלשהי בגין התוצאות המתקבלות.
הורדת האפליקציה הינה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש והאחריות לעיל.

ט.ל.ח

author
Best app for scanning your lottery tickets
Jenya Glikman