Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot

About עודכנית

אפליקציה משלימה המיועדת לבעלי תוכנת עודכנית פלטינום המאפשרת צפיה בלקוחות ובתיקים, במסמכים, בנספחים, רישום של נוכחות, שעות עבודה, היעדרויות ספר טלפונים, מערך חיובים, החזרי הוצאות ומידע נוסף, כל זאת ישירות מול המערכת המשרדית. לשימוש באפליקציה יש לפנות לחברת עודכנית לצורך רישום ורישוי.