Back to Top
UWTSD Sports - Carmarthen Screenshot 0
UWTSD Sports - Carmarthen Screenshot 1
UWTSD Sports - Carmarthen Screenshot 2
UWTSD Sports - Carmarthen Screenshot 3

About UWTSD Sports - Carmarthen

Gydag Ap Chwaraeon Y Drindod mae eich cyfleuster yng nghledr eich llaw, gan wneud cadw lle eich hoff ddosbarthiadau a gweithgareddau ymarfer corff yn rhwydd. Cewch y wybodaeth ddiweddaraf, newyddion, amserlenni dosbarthiadau ymarfer corff, cynigion arbennig, digwyddiadau a derbyn hysbysiadau gwthio am newyddion pwysig.

GWYBODAETH AM Y GANOLFAN
Dysgwch am ein horiau agor a’n cyfleusterau.

AELODAETHAU AC YMUNO AR-LEIN
Edrychwch ar ein gwahanol fathau o aelodaeth i ddarganfod yr un sy’n fwyaf addas i chi ac ymunwch ar-lein.

CADW LLE AR DDOSBARTH FFITRWYDD A CHYFLEUSTERAU
Gallwch wirio argaeledd, diwygio a chanslo archeb – a hynny oll wrth fynd! Safiwch eich hoff rai fel bod cadw lle yn rhwydd y tro nesaf a gallwch weld ‘My Bookings’ mewn chwinc.

AMSERLENNI
Cewch fynediad mewn amser go iawn i amserlen dosbarthiadau’r Ganolfan Chwaraeon, yn cynnwys amseroedd a disgrifiadau gweithgareddau.

NEWYDDION A HYSBYSIADAU GWTHIO
Cewch wybod ar unwaith am newyddion a digwyddiadau’r Ganolfan Chwaraeon yn syth i’ch ffôn. Gyda’r ap, cewch wybod ar unwaith am ddigwyddiadau newydd, gan wneud yn siŵr na wnewch chi fyth colli allan.

CYSYLLTU Â NI
Gallwch gysylltu â ni’n rhwydd drwy ddefnyddio rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost y safle neu i weld cyfarwyddiadau a mapiau.

RHANNWCH DRWY FACEBOOK AC E-BOST
Rhannwch ddosbarthiadau ffitrwydd, newyddion, gwybodaeth am y ganolfan a chynigion arbennig gyda’ch ffrindiau a theulu drwy wasgu botwm.

With the UWTSD Sport App you always have your facility in the palm of your hand, with easy access to book your favourite exercise classes and activities. Get up-to-date information, news, fitness class timetables, special promotion offers, events and receive push notifications for important news.

CENTRE INFORMATION
Find out about our opening times and facilities.

MEMBERSHIPS AND ONLINE JOINING
View our different types of memberships to find the one that best suits you and join online.

FITNESS CLASS AND FACILITY BOOKINGS
Check availability, make a booking, amend a booking, and cancel a booking – all on the go! Save your favourites to make rebooking easy and see My Bookings at a glance.

TIMETABLES
Gain real-time access to the Sports Centre’s timetable for classes, including times and descriptions of activities.

NEWS AND PUSH NOTIFICATIONS
Instantly get notified of Sports Centre news and events directly to your phone. With our app, you’ll immediately know when there are new events, ensuring you’ll never miss out.

CONTACT US
Easily contact us with site telephone numbers and email addresses or view directions and maps.

SHARE THROUGH FACEBOOK AND EMAIL
Share fitness classes, news, centre information and promotional offers with your friends and family at the touch of a button.

Similar Apps - visible in preview.

Eternal Fitness Leland

Eternal Fitness Leland

0.0

Download the Eternal Fitness Leland app to easily book classes and manage...

Mayweather Boxing + Fitness US

Mayweather Boxing + Fitness US

0.0

Download the Mayweather Boxing + Fitness US app to easily book classes...

Evolve Sports Booking App

Evolve Sports Booking App

0.0

Download the Evolve Sports Booking App app to easily book classes and...

Dropout Athletics

Dropout Athletics

0.0

Download the Dropout Athletics app to easily book classes and manage your...

R3FUEL FITNESS

R3FUEL FITNESS

0.0

Download the R3FUEL FITNESS app to easily book classes and manage your...

FightCraft

FightCraft

0.0

Download the FightCraft app to easily book classes and manage your fitness...