Back to Top
Mukaddes kitap (Tk) Screenshot 0
Mukaddes kitap (Tk) Screenshot 1
Mukaddes kitap (Tk) Screenshot 2
Mukaddes kitap (Tk) Screenshot 3

About Mukaddes kitap (Tk)

Türkmen dilinde Mukaddes kitap. Mukaddes Kitap dört bölümden ybarat: Töwrat (Musa pygamber kitaby), Zebur (Dawut pygamber kitaby), Pygamberler, Injil (Isa pygamber kitaby)

Bu kompyuter programmasynda ses ýazgylary bar. Siz Töwradyň we Zeburyň ses ýazgylarynyň köp bölegini islegiňize görä indirip bilersiňiz. Ses ýazgylary milli saz mukamlary bilen bezelen. Ses ýazgylary ýaňlananda, aýdylýan aýatlar şöhlelendirilýär. Bu aýatlary ses ýazgysy bilen birlikde okamagy ýeňilleşdirýär.
Onda hem Rus Sinodal terjimesi hem bar. Okyjy öz islegine görä iki terjimäni ýa-da diňe bir terjimäni açyp biler.
Tekst girişden, çykgytlardan we sözlükden ybarat.


Ses nyşanjygy www.flaticon.com-dan https://icomoon.io/ tarapyndan edilen.

Similar Apps - visible in preview.

Evlâdımı Geri Verin

Evlâdımı Geri Verin

4.9

Merdivene oturmuş etrafı seyredi­yordu Nuran.

Makul Sözlük

Makul Sözlük

4.4

This is the Makul Sözlük - Turkmen to English digital and audio dictionary.

Salavatı Şerifeler

Salavatı Şerifeler

4.6

Efendimize (S.A.V) yapılan salavatlar,hikmetleri ve anlamları.