Back to Top
Haitian Creole-English Transl Screenshot 0
Haitian Creole-English Transl Screenshot 1
Haitian Creole-English Transl Screenshot 2

About Haitian Creole-English Transl

This Free translator can quickly translate from Haitian Creole to English and English to Haitian Creole (Ayisyen tradiktè kreyòl-angle) words as well as complete sentences. Instant translation and the full validity of the words.
- This App will be very useful to people studying a foreign language (travelers, students and everyone who raise their level of language)
- Its interface is very simple and easy to use
- Due to the favorites list and the history you can look through the translated information offline

Software features:
- Translation of words and phrases.
- Voice input
- Favorites
- History
- Interface settings.

Similar Apps

Persian-English Translator

Persian-English Translator

4.7

This Free translator can quickly translate from Persian to English and English...

Arabic-English Translator

Arabic-English Translator

4.5

This Free translator can quickly translate from Arabic to English and English...

Arabic-Persian Translator

Arabic-Persian Translator

4.4

This Free translator can quickly translate from Arabic to Persian and Persian...

Bengali-English Translator

Bengali-English Translator

4.6

This Free translator can quickly translate from Bengali to English and English...

Korean-English Translator

Korean-English Translator

4.5

This Free translator can quickly translate from Korean to English and English...

Hindi-English Translator

Hindi-English Translator

4.5

This Free translator can quickly translate from Hindi to English and English...

Frequently Asked Questions(FAQ)

Kisa ki kapab tradui aplikasyon an?

Aplikasyon sa kapab tradui nan lang Ayisyen Kreyòl-an anglè, epi nan anglè-an Ayisyen Kreyòl.

Ki moun ki ka itilize aplikasyon sa?

Aplikasyon sa ka itilize pa moun ki ap etidye yon lang etranje, moun kap vwayaje, elèv, ak tout moun kap vle amelyore kapasite yo nan yon lang.

Eske aplikasyon an gen yon entèfas senp ak fasil pou itilize l?

Wi, entèfas aplikasyon an senp ak fasil pou itilize.

Kisa kapab fèt avèk lis favori yo ak istorik la nan apli sa?

Avèk lis favori yo ak istorik la, ou kapab wè enfòmasyon tradui yo menm lè ou pa gen aksè ak entènèt.

Ki karye ki aplikasyon an genyen?

Aplikasyon an kapab tradui mo ak fraz, ak li kapab resevwa tèks atravè vwa, gen lis favori, lis istorik, ak ou ka modifye estati entèfas la.
author
mackenson
Laura Wendy
author
Nice
Gouez Artiste
author
Rate this app
Sarkozy Nicolas
author
Li vreman mache nan sanm li fh m pale anglè sanm pa knnen
TTG. TEAM TRIPÒT AnGel
author
Great
pete allen
author
I like it 😊👍
mykel Marcelin