Back to Top
YaAndYou Screenshot 0
YaAndYou Screenshot 1
YaAndYou Screenshot 2
YaAndYou Screenshot 3

About YaAndYou

“ยากับคุณ” (Ya&You)
เป็นแอพพลิเคชันสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ด้วยแอพพลิเคชันนี้
ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์
ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย
หากต้องการเยี่ยมชมระบบแบบเต็มรูปแบบ ขอเชิญที่ http://www.yaandyou.net/

Ya&You: It is the application for searching and providing the knowledge of
medicine and health information to promote the use of drugs and healthcare
properly. This application is carried out to the public by Pharmaceutical
Research and Development Foundation (PhaRed) and National Electronics and
Computer Technology Center (NECTEC). With this application, the public will have
access to medicine and health information quickly and easily, and the result is
shown in Thai and easy to understand (lay language). In addition, the medical
personnels can use the data from “Ya&You” to assist in communicating with
patients as well. To visit the full version of “Ya&You” system, you may visit at
http://www.yaandyou.net/

Similar Apps

TTRS VRI

TTRS VRI

0.0

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอแบบต่อหน้า (TTRS VRI )...

รู้ทัน

รู้ทัน

0.0

แอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่- ไข้เลือดออก​- ฝุ่น PM2.5 (มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ) - ดัชนีความร้อน​ (มีผลต่อการเป็นโรคลมแดด)- โควิด19ณ​ ตำแหน่งพิกัดปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ...

TTRS Video

TTRS Video

0.0

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ WiFi หรือ 4G/3G โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้น ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อ...

PASS Pro-version

PASS Pro-version

0.0

คุณสมบัติ- ชุดคำศัพท์ภาษาไทยที่ผ่านการออกแบบและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขการได้ยิน- สามารถคัดกรองการได้ยินด้วยคำศัพท์ภาษาไทยได้แม่นยำ โดยต้องใช้งานร่วมกับหูฟังรุ่นที่แนะนำ- ใช้ได้ทั้งที่บ้าน (home use) และในองค์กร (organization use) เช่น โรงพยาบาล...

DDC-Care

DDC-Care

0.0

*** This application is for people who are at risk of getting...

Traffy GPS Share

Traffy GPS Share

0.0

แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพจราจร- ตรวจสอบสภาพการจราจรจากGPS...

author
Very useful app, you might have old medicines that you forget what they use for. This app will tell you what they use for.
มังกร ปรัชญาธเนศกุล
author
ดีคับ เอา 5 ดาวไปเลย
A Google user
author
ดีมากเลยครับ ใช้งานง่าย สะดวกมาก
Aphiseth Raungkhajorn
author
มีประโยชน์ มากๆ ค้นหายาง่าย แค่ใส่ตัวยาหรือยี่ห้อ ก็เจอ เยี่ยมมากๆ
Permpol Rungruang
author
มีประโยชน์มากตอนเก็บแยกยาเป็นหมวดหมู่ด้วยตัวเอง จะได้รู้ว่าเป็นยารักษาอาการอะไรเวลาหาซองยาเดิมไม่เจอครับ
Jakkrawarn Sawasdiwittayayong
author
แอปดีมีประโยชน์
Nath S