Back to Top
Kurani shqip Screenshot 0
Kurani shqip Screenshot 1
Kurani shqip Screenshot 2
Kurani shqip Screenshot 3

About Kurani shqip

KURANI
i madhërishëm

Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe:
Prof. Hasan I. Nahi
Përgatiti për botim:
Instituti Shqiptar i Mendimit
dhe i Qytetërimit Islam
Këshilli botues:
Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar), Prof. dr. Shefik

Osmani,
Prof. as. dr. Arian Kadiu, Prof. dr. Hysni

Myzyri,
Esat Myftari, Bedri Telegrafi, Alban Kodra
Redaktor: Prof. dr. Xhevat Lloshi
Recensentë: Dr. Ramiz Zekaj, Dr. Hajredin Hoxha
Korrektor: Remzi Zeqja
Konsulentë teologjikë: Telat Sula, Alban Kodra,

Altin Plumbi
Konceptimi grafik & faqosja: Elzana Agolli
Kopertina: Studio grafike “Elif“
Botimi i parë :
© Hasan I. Nahi, 1988
Botimi i dytë :
© Nexhat H. Nahi, 2000
Botimi i tretë, i rishikuar dhe i korrigjuar :
© Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i

Qytetërimit Islam, 2006
Botimi i katërt, versioni shqip :
© Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i

Qytetërimit Islam, 2006

Rr. “Ali Demi”, Nr. 14, Kutia Postare : 2905
Tel : ++355 04 254 241 - Fax : ++355 04 340 089
e-mail : [email protected]
Site : http://www.aiitc.org
ISBN : 99943-703-8-3
Shtypur në shtypshkronjën “MILENIUMI I RI”
Adresa: Rr. “Irfan Tomini”, Blloku i Vilave,

Selitë, Tiranë
Tel.: 04 255 522; Fax.:04 230 303, Cel.:

0682064654

PËRMBAJTJA
Fjala e botuesit 5
Përkthimi i Kuranit 8
Kronologjia e tekstit të shkruar 10
Historia e Kuranit 12
Kronologjia e jetës së Profetit (a.s.) 44
Jeta e Profetit Muhamed (a.s.) 46
Kurani i madhërishëm 69
Përmbajtja e temave sipas sureve 690
Suret dhe vargjet kur lexuesi i Kuranit
duhet të bëjë sexhde 711
Shpjegimi i disa termave 712
Treguesi alfabetik 719
Tabela e sureve 740

Privacy https://kurani-shqip.flycricket.io/privacy.html
Mail [email protected]
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Q8REVBO7jmU