Back to Top
Transbank Screenshot 0
Transbank Screenshot 1
Transbank Screenshot 2
Transbank Screenshot 3

About Transbank

ТрансБанкны “Ухаалаг банк” үйлчилгээ нь таньд банкны үйлчилгээг интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжийг ашиглан 24/7 цагийн горимоор орон зайнаас үл хамааран авах боломжийг олгож байна.
“Ухаалаг банк” үйлчилгээг ашиглахын тулд та манай интернэт банкны хэрэглэгч байх шаардлагатай. Хэрвээ та интернэт банкны хэрэглэгч бол өөрийн хэрэглэгчийн мэдээллээ ашиглан “Ухаалаг банк” үйлчилгээнд нэвтэрнэ. “Ухаалаг банк” үйлчилгээ нь танд дараах боломжуудыг олгоно:

· Дансны үлдэгдлээ шалгах
· Дансны дэлгэрэнгүй лавлагаа авах
· Дансны хуулга авах
· Бүх төрлийн гүйлгээ хийх
· ТрансБанк данс хоорондын гүйлгээ
· Банк хоорондын гүйлгээ
· ТрансБанк салбарын байршил цагийн хуваарийг харах
· Валютын ханшын мэдээллийг цаг алдалгүй авах
· Зээлийн тооцоолуур ашиглах
· Хадгаламжийн тооцоолуур ашиглах
· ТрансБанк бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах
· Лавлах төвтэй холбогдох

Та нэвтрэхгүй байсан ч валютын ханш, салбарын байршил, хадгаламж зээлийн тооцоолуур, лавлах төвтэй холбогдох гэх мэт аппликэйшний зарим боломжуудыг ашиглах бүрэн боломжтой.

TransBank’s “Smart bank” service, that lets you get banking services from any device which has connected to internet anytime 24/7 hours anywhere.


In order to use “Smart bank” service you need to enroll in our internet banking. If you are already enrolled in our internet banking, simply use your current internet banking login information to start “Smart bank” service.

The “Smart bank” service allows you to:

· Check account balance
· Review account details
· View account statement
· Transfer funds
· Transfer funds between TransBank accounts
· Transfer funds to other banks
· Find the nearest TransBank’s branches with timetable
· Get latest currency rates
· Use loan calculator
· Use savings calculator
· Get TransBank’s products’ information
· Get help or contact call center

You are able to access some application features like exchange rates, branches, and loan and savings calculators and call our call without logging in first.