Back to Top
สอบ กพ อังกฤษ (ภาค ก) แนวข้อสอบ 500 ++ Screenshot 0
สอบ กพ อังกฤษ (ภาค ก) แนวข้อสอบ 500 ++ Screenshot 1
สอบ กพ อังกฤษ (ภาค ก) แนวข้อสอบ 500 ++ Screenshot 2
สอบ กพ อังกฤษ (ภาค ก) แนวข้อสอบ 500 ++ Screenshot 3

About สอบ กพ อังกฤษ (ภาค ก) แนวข้อสอบ 500 ++

สอบ กพ ภาษาอังกฤษ มีแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ มีการทบทวนความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร สอบ กพ ภาค ก. เช่น การใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค การสื่อสาร มีข้อสอบการอ่าน การทำความเข้าใจข้อความหรือบทความ ตลอดจนการเขียนในระดับเบื้องต้น ช่วยให้การ สอบ กพ เป็นไปด้วยความมั่นใจ ช่วยทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะ ให้พร้อม สำหรับ สอบ กพ ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ