Back to Top
Sugar Baby - track your sugar  Screenshot 0
Sugar Baby - track your sugar  Screenshot 1
Sugar Baby - track your sugar  Screenshot 2

About Sugar Baby - track your sugar

היישום מיועד לנשים בהיריון המאשפר:
1. שמירה של רמות הסוכר המותרות לפי הרופא.
2. כפתור נוח לשימוש שלוחצים עליו ולאחר שעה נותן תזכיר למדידת סוכר.
3. הכנסת נתונים – רמת הסוכר + מה אכלת.
4. הוצאת הנתונים למייל כדי לשלוח לרופא.