Back to Top
Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình Screenshot 0
Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình Screenshot 1
Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình Screenshot 2

About Sổ tay Đảng viên tỉnh Thái Bình

Thái Bình là tỉnh ven biển, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phía Bắc giáp với tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng; phía Tây và Tây Nam giáp với tỉnh Nam Định và Hà Nam; phía Đông giáp với vịnh Bắc Bộ.
Ứng dụng hỗ trợ việc sinh hoạt Đảng trong từng chi bộ được dễ dàng và thuận tiện hơn.