Back to Top
Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Screenshot 0
Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Screenshot 1
Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Screenshot 2
Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Screenshot 3

About Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu

Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way people reads Holy Bible changed radically. Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Taking into consideration this fact, we offer this trendy Bible app for your android device. Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible!
God Bless You!

Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara 1899tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga'ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.
Waggaa 120 booda, bara Dijitaalaa (Digital Age) jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe. Har'a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile Device) tti fayyadamu.
Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa TOKKUMMAA WALDOOTII OROMOO WANGEELAA AWUROOPPAA (UNION OF OROMO EVANGELICAL CHURCHES OF EUROPE, UOECE) Applikeeshinii Andriod Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbistoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiyeessinu gammachuu guddaatu nutti dhagaa'ama.
Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee:
- Luqqisii Guyyaa
- Radio Warra Wangeelaa
- Walaloo Faarfannoota Afaan Oromoo
- Beeksisa Sagantaa hafuuraa yeroo yerootti ba'u
- Baafata Luqqisii fi k.k.f
Fayyadamuu dhaan akka itti eebbifamtan abdii qabna.
Waaqayyo isin haa Eebbisu!

Rev. Dr. Tasgara Hirpo
Robsan Mako
Robba Muleta

Similar Apps

Basic Français English-UK

Basic Français English-UK

0.0

Learn the basics of French, with instructions pronounced in your mother tongue...

Strongs KJV

Strongs KJV

4.9

King James Version (KJV) Bible with direct links to Strong's Concordance Definitions....

Qariah

Qariah

5.0

→GlobalWe feature over 60 women representing cultures all around the world: from...

author
Uuuufeee Soraa lubbuu
Dastaa Eddosaa
author
Walaloo Afaan Oromoo Asiif Achii Lalee Anii homa dhabee Harkaa keetu hixatee Dhufe Naqaqqabe Garumma keen Argee Garattii Olba'ee Naa Olchuu keetinis Garaan koo Gammadee Wanta hama in yaadu Namni iyyaasus Qab...
kelbesa Tulluu mucaa kakuu Abbaan koo Yesusidha
author
Excellent application keep it up ur daily message word of god sent to followers!
wayessa genefata
author
Not a bad
Bijge Eticha
author
Baay'een jaalladhe sababii luqqisii deddeebi'ee namaaf fiduuf. Nama kana qopheesse Waaqyyo isa haa eebbisu.
Tekle Deressa
author
good app
Yigezu Fite