Back to Top
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

About Cân lúa

★ Phần mềm giúp cho bà con nông dân có thể tính nhanh mã cân sản phẩm của mình mà không cần phải dùng đến giấy bút, việc cần làm là nhập số và phần mềm sẽ được ra kết quả cho bạn.
★ Có thể sử dụng để tính mã cân nhiều thứ như lúa, dưa hấu, rau củ, cân cá...
★ Dữ liệu sẽ được tự động lưu lại sau khi vừa nhập xong.
★ Có thể xem lại tất cả mã cân dã lưu bất cứ khi nào cần.
★ Tự động ra kết quả tổng, trừ bì bao và thành tiền.
★ Nhanh chóng tiện lợi cho dù cân lúa buổi tối hay sáng.
★ Không cần phải đem theo giấy bút và mất công tính toán như truyền thống cân lúa của bà con nông dân.

Similar Apps - visible in preview.

allKET

allKET

4.4

A variety of life-convenience services on one platform!