Back to Top
BKS App Screenshot 0
BKS App Screenshot 1
BKS App Screenshot 2
BKS App Screenshot 3
Free website generator for mobile apps; privacy policy, app-ads.txt support and more... AppPage.net

About BKS App

Aplikacioni "BKS" shërben për të gjetur të dhënat e veturave në pronësi të tuaj, dhe për të konfirmuar nëse këto vetura kanë pasur ndonjëherë aksidente në Republiken e Kosovës. Ky aplikacion do të krijoj një dokument zyrtar që konfirmon gjendjen e veturës tuaj nga Byroja Kosovare e Sigurimit.

Aplikacioni përfshin edhe historinë e të siguruarit, ku përdoruesit mund të shikojnë historinë e policave të sigurimit që kanë blerë gjatë viteve dhe kanë mundësinë të gjenerojnë një raport të tyre.

Në aplikacion gjithashtu janë të listuara edhe të gjitha lidhjet (websites) me rëndësi, si nga aspekti i institucioneve dhe i kompanive të sigurimeve.

Similar Apps

ambra.app

ambra.app

0.0

Ambra | The easy way to organize life and work projects.Organize projects,...

BKS App

BKS App

0.0

Aplikacioni "BKS" shërben për të gjetur të dhënat e veturave në pronësi...

Prisig

Prisig

0.0

Prisig - Kompania lidere e sigurimeve në KosovëAplikacioni mobil i platformës së...

Insurex SIP

Insurex SIP

0.0

Aplikacioni mobil Insurex SIP është pjesë e Sistemit të Integruar të Policave...