Back to Top
ลงทะเบียน คนละครึ่ง Screenshot 0
ลงทะเบียน คนละครึ่ง Screenshot 1
ลงทะเบียน คนละครึ่ง Screenshot 2
ลงทะเบียน คนละครึ่ง Screenshot 3

About ลงทะเบียน คนละครึ่ง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการคนละครึ่ง ออกค่าสินค้าให้ครึ่งหนึ่ง จะให้สิทธิประโยชน์ด้วยการร่วมจ่ายค่าสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้านั้น ๆ โดยจะจ่ายเงินให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าร่วม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 5 ล้านคน ในวันที่ลงทะเบียน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงแอปพลิเคชันแนะนำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ จากรัฐบาลโดยตรง และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับรัฐบาลทั้งสิ้น