Back to Top
Step Screenshot 0
Step Screenshot 1
Step Screenshot 2
Step Screenshot 3

About Step

Chạm vào màn hình để di chuyển khối lập phương lên phía trên bậc thang, không cho khối lập phương rơi xuống phía dưới. Hãy làm như vậy để đạt nhiều điểm nhất