Back to Top
Truyện Cười Chọn Lọc - hay, vui và bổ ích Screenshot 0
Truyện Cười Chọn Lọc - hay, vui và bổ ích Screenshot 1
Truyện Cười Chọn Lọc - hay, vui và bổ ích Screenshot 2
Truyện Cười Chọn Lọc - hay, vui và bổ ích Screenshot 3

About Truyện Cười Chọn Lọc - hay, vui và bổ ích

Truyện cười là thể loại văn học dân gian, là một lĩnh vực truyện kể dân gian rộng lớn, đa dạng, phức tạp bao gồm những hình thức được gọi bằng những danh từ khác nhau có tác dụng gây cười, lấy tiếng cười để khen chê và mua vui, giải trí. Ứng dụng tập hợp các câu truyện cười hay nhất cho các bạn.

author
Nhiều thể loại truyện đọc khá mắc cười.
vu tran