Back to Top
ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC Screenshot 0
ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC Screenshot 1
ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC Screenshot 2
ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC Screenshot 3

About ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC

แอพพลิเคชั่น ท่อง ก ไก่ ท่อง ABC เป็นแอพพลิเคชั่นอ่านออกเสียง สำหรับให้น้องๆฝึกอ่านออกเสียง พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ตั้งแต่ ก ไก่ จนถึง ฮ นกฮูก และ พยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ตั้งแต่ A - Z เหมาะสำหรับเด็กเล็ก หรือระดับปฐมวัย

แอพพลิเคชั่นนี้ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยมีภาพประกอบ พร้อมเสียง สำหรับฝึก ให้เด็กท่องตาม ออกเสียงพยัญชนะชัดเจน คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆให้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษภายในแอพพลิเคชั่นเดียวกัน

author
Good
Ratt Net
author
ก่นอนแนก้
pim gy
author
I love it
Pgolfandbank Thai