Back to Top
Run-Hub NextVR Screenshot 0
Run-Hub NextVR Screenshot 1
Run-Hub NextVR Screenshot 2
Run-Hub NextVR Screenshot 3

About Run-Hub NextVR

Next ชีวิตให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมที่เติมเต็ม
ความสนุกสนาน ท้าทาย ได้มิตรภาพ ความผูกพัน
ให้กับคุณและเพื่อน ๆ ในทีมร่วมกันพิชิตชัยชนะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถนัดกิจกรรมในรูปแบบไหน
NextVR จะตอบสนองให้คุณ และเพื่อน ๆ ได้สนุกไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งในรูปแบบ Solo เดี่ยวๆ ท้าทายตัวเอง หรือจะสนุกเป็นทีมใน Team Challenge สนุกยิ่งกว่า ในรูปแบบ Team Battle รวมทีมของคุณไปลุยกับทีมอื่นๆได้เลย

Next ชีวิต พิชิตสุขภาพ ไปด้วยกันกับ Run-Hub NextVR

Similar Apps

Yala Mobile Application

Yala Mobile Application

0.0

แอปพลิเคชันยะลา สำหรับการใช้บริการต่างๆจากเทศบาลนครยะลา...

42one95 : QR Race Pack

42one95 : QR Race Pack

แอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับอุปกรณ์วิ่ง ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนักวิ่งและบันทึกสถานะการรับอุปกรณ์ Race pack...

Anurak

Anurak

0.0

แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร ใช้สำหรับการดูแลต้นไม้ในความดูแลของโครงการ มีฟังก์ชันการสแกน QR Code เพื่อสอบทานข้อมูลต้นไม้แต่ละต้นได้ สามารถดูประวัติการดูแลรักษาต้นไม้ย้อนหลังได้...

Chum Jai

Chum Jai

0.0

แอปสำหรับสาธิตการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ...

Botanical Garden

Botanical Garden

0.0

The Botanic Garden แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยในการติดตามการเจริญเติบโต ดูแล รักษา และศึกษาพรรณไม้นานาชนิด ในพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของพรรณไม้ ด้วยเทคโนโลยีติดตามการเจริญเติบโต ระบุตำแหน่ง และค้นหาการเกิดใหม่...

Self Monitoring

Self Monitoring

0.0

CMU Health สวัสดีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อการดูแล และใส่ใจสุขภาพของผู้ใช้งาน เปิดตัวการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับชาว มช. CMU Health ดีอย่างไร และสำคัญกับผู้ใชังานอย่างไร...