Back to Top
AxpoApp Screenshot 0
AxpoApp Screenshot 1
AxpoApp Screenshot 2
AxpoApp Screenshot 3

About AxpoApp

AxpoApp ma służyć do komunikowania wydarzeń z rynku energii i nowości w działności firmy.

Aplikacja posiada kilka funkcji, które wpływają na jej użyteczność. Po wejściu w AxpoApp na ekranie głównym wyświetlają się wszystkie utworzone treści. Każdy artykuł składa się z następujących elementów:

• Zdjęcie tytułowe

• Tytuł artykułu

• Treść artykułu

• Galeria zdjęć

• Odtwarzacz video np. film z Youtube

• Opis artykułów hashtagami na potrzeby odnalezienia artykułu poprzez funkcje szukaj

Każdy artykuł jest przypisany do konkretnej kategorii, aby można było w łatwy i prosty sposób poznać jego tematykę. Lista kategorii widnieje na pasku górnym na ekranie głównym aplikacji, gdzie użytkownik po wybraniu konkretnej zakładki może wyselekcjonować odpowiednią, interesującą go tematykę.

Na pasku dolnym znajduje się 5 przycisków (szukaj, zapisane, ekran główny, skrzynka odbiorcza, ustawienia). Przycisk szukaj pomaga w wyszukiwaniu konkretnego artykułu, dzięki zdefiniowanym wcześniej hashtagom. Zakładka „zapisane” to folder, w którym znajdują się odłożone treści do przeczytania „na później”. Przycisk „ekran główny” pozwala użytkownikowi wrócić do głównego widoku aplikacji. AxpoApp ma możliwość wysyłania powiadomień push, które będą odkładały się w zakładce „skrzynka odbiorcza”. Przycisk „ustawienia” zawiera funkcje m.in.: wyloguj, zmianę hasła.