Back to Top
Ilmihal za djecu Screenshot 0
Ilmihal za djecu Screenshot 1
Ilmihal za djecu Screenshot 2
Ilmihal za djecu Screenshot 3

About Ilmihal za djecu

Ilmihal za djecu je napravljen u saradnji sa Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Švedskoj.

Ilmihal sa svojih 4 stepena omogučava djeci u različitim uzrastima da izučavaju islamsku vjeronauku.