Back to Top
NutriApp Screenshot 0
NutriApp Screenshot 1
NutriApp Screenshot 2
NutriApp Screenshot 3

About NutriApp

Nutriapp je jednoduchý nástroj pre nutričný skríning pacientov s možným rizikom malnutrície či srakopenie. Aplikácia využíva validované skríningové dotazníky pre zhodnotenie a identifikáciu rizika malnutrície. Obsah je určený pre odborníkov v zdravotníctve. Pred použitím aplikácie je potrebné potvrdiť, že ste odorníkem v zdravotníctve, aby nedošlo k zneužitiu aplikácie. Informácie získané pomocou aplikácie na hodnotenie sú iba indikatívne a nemali by sa interpretovať ako lekárska pomoc alebo diagnóza. Všetky výsledky získané prostredníctvom aplikácie by sa mali overovať pomocou klinických zručností a úsudku a iných metód.Abbott vylučuje akúkoľvek zodpovednosť spojenú s použitím aplikácie za akýchkoľvek konkrétnych okolností. Zdravotníckym odborníkom sa dôrazne odporúča, aby pri používaní aplikácie používali klinické zručnosti a úsudky a pre účely liečby by sa nemali spoliehať na výsledky, ktoré aplikácia poskytla.Obsah tejto aplikácie je určený pre daný región / krajinu, v ktorej sa nachádzate. Aplikácia Vás vyzve k výberu krajiny v ktorej sa nachádzate.

Similar Apps - visible in preview.

MyUAlberta

MyUAlberta

3.2

This is the official application for University of Alberta.

Okadoc

Okadoc

0.0

Using Okadoc you can now consult with an available doctor from anywhere via Video Consultation or book an instant appointment for an In-person or Video consultation.

NCLEX RN Practice Exam prep 2020 Practice Test

NCLEX RN Practice Exam prep 2020 Practice Test

4.2

Preparing for your NCLEX nursing exam?

MOHR - Express Health Pass

MOHR - Express Health Pass

0.0

The MOHR Express Health check is a simple and practical screening tool that is utilised to identify potential signs and symptoms of illness.

TASC app for Android

TASC app for Android

4.2

Requires Universal Benefit Account access (new and upgraded participants only).