Back to Top
NutriApp Screenshot 0
NutriApp Screenshot 1
NutriApp Screenshot 2
NutriApp Screenshot 3

About NutriApp

Nutriapp je jednoduchý nástroj pre nutričný skríning pacientov s možným rizikom malnutrície či srakopenie. Aplikácia využíva validované skríningové dotazníky pre zhodnotenie a identifikáciu rizika malnutrície. Obsah je určený pre odborníkov v zdravotníctve. Pred použitím aplikácie je potrebné potvrdiť, že ste odorníkem v zdravotníctve, aby nedošlo k zneužitiu aplikácie. Informácie získané pomocou aplikácie na hodnotenie sú iba indikatívne a nemali by sa interpretovať ako lekárska pomoc alebo diagnóza. Všetky výsledky získané prostredníctvom aplikácie by sa mali overovať pomocou klinických zručností a úsudku a iných metód.Abbott vylučuje akúkoľvek zodpovednosť spojenú s použitím aplikácie za akýchkoľvek konkrétnych okolností. Zdravotníckym odborníkom sa dôrazne odporúča, aby pri používaní aplikácie používali klinické zručnosti a úsudky a pre účely liečby by sa nemali spoliehať na výsledky, ktoré aplikácia poskytla.Obsah tejto aplikácie je určený pre daný región / krajinu, v ktorej sa nachádzate. Aplikácia Vás vyzve k výberu krajiny v ktorej sa nachádzate.

Similar Apps

NAVICA

NAVICA

4.6

NAVICA allows you to receive and store your encrypted BinaxNOW antigen test...

myMerlinPulse™

myMerlinPulse™

3.5

The myMerlinPulse™ mobile application for patients is intended for use by people...

myMerlin™

myMerlin™

3.1

The Confirm Rx™ or Jot Dx™ Insertable Cardiac Monitor from Abbott is...

NeuroSphere™ myPath™ App

NeuroSphere™ myPath™ App

3.2

Take control over your treatment journey with theNeuroSphere™ myPath™ app. With this...

Navica Verifier

Navica Verifier

1.4

NAVICA is a tool to navigate daily life in a new normal....

VertiGo Exercise (AR)

VertiGo Exercise (AR)

2.2

*World’s first and most comprehensive app for Vertigo patients using a Virtual...